fbpx

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec osebnih podatkov spletna trgovina 0do3.si, ki jo zastopa Micoso, Teja Uribe Marn s.p., Dolenjska cesta 81, 1000 Ljubljana. Odo3 je lastnik in upravlja s spletno stranjo 0do3.si,  v primerih, ko pride do obdelave osebnih podatkov, le te v podjetju obdelujemo skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti.

0do3 spoštujemo vaše osebne podatke in z njimi ravnamo po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Spletna stran 0do3.si je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo vašo zasebnost, jo cenimo, spoštujemo in skrbno varujemo.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Spletna stran 0do3.si nimamo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov 0do3.si o vas zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno določiti (identificirati), v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke z nami. Podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni trgovini, s prijavo na e-novice (neposredno trženje), registracijo uporabniškega profila v spletni prodajalni ali z obiskom spletne strani 0do3.si.

Osebni podatki, ki jih zbiramo:
1. osnovni osebni podatki kot so: ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), telefonska številka, podatek  o statusu (nosečka, starš ali oboževalec) in geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev;
2. podatki o uporabniškem računu spletne trgovine, ko se odločite za posredovanje vaših podatkov preko spletnega profila, poleg osnovnih osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ob registraciji, zbiramo tudi osebne podatke kot so vsebine in podatki (informacije), ki jih naložite na uporabniški račun ali objavite, pošiljate, posredujete ali drugače delite z uporabo spletne trgovine (npr. komentarji, ipd.);
3. podatke o nakupu in načinu plačila (npr. na način: ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija);
4. zbiramo tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do storitev 0do3.si;

Nameni obdelave in pravni temelji
1. Pogodbeni pravni temelj
0do3.si osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb o nakupu blaga in storitev, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe posameznika (6/I člen točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov).

2. Zakonski pravni temelj
0do3.si obdelujejo osebne podatke posameznikov tudi na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c Splošne uredbe o varstvu podatkov) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od podjetja terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, ipd.) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

3. Zakoniti interes
0do3.si podatke obdelujemo tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si podjetje prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

0do3.si na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov) obdelujejo osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijske sistema družbe), v povezavi z dostopom do spletnega mesta 0do3.si na strežniku spremljajo podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskano stran), v analitične in statistične namene (za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije) ter tudi za namen preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanja novih.

Na osnovi prevladujočega zakonitega interesa 0do3.si obdeluje osebne podatke tudi za namen različnih aktivnosti, potrebnih za preverjanje koriščenja storitev oziroma aktivnosti strank. V okviru tovrstnih aktivnosti 0do3.si obdeluje podatke o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij in povzročanja poslovne škode podjetju ter uporabljajo avtomatski e-mail opomnik vezan na nezaključen nakup s ciljem stranki nuditi morebitno pomoč ali dodatne informacije glede zaključka nakupa.

4. Privolitev
V določenih primerih 0do3.si zaprošajo svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce spletnih strani) za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd. prilagojenih ponudb blaga in storitev. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku, so natančno naštete v povabilu k privolitvi. Prav tako 0do3.si svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce naših spletnih strani) naprošajo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novičk o novostih v njihovem prodajnem programu, o različnih dogodkih, pa tudi za namene sodelovanja v nagradnih igrah. 0do3.si stranke oziroma obiskovalce spletne trgovine naprošajo tudi za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen uporabe oglaševalske orodja Facebook Custom Audiences, ki je namenjen komuniciranju s posamezniku prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Če je oseba mlajša od 16 let, privolitve zanjo, ko bi šlo za storitve informacijske družbe, podajo njeni starši ali skrbniki.

5. Piškotki
Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani 0do3.si je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani (npr. prijava, nakupni proces,…).

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITEN PRENOS V TRETJE DRŽAVE
Poleg 0do3.si osebne podatke v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja, ter izvajalci storitev statistike in analitike, računovodski servisi, ipd.

Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

0do3.si zagotavlja uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
S pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov: Micoso,Teja Uribe Marn s.p., Dolenja cesta 81, 1000 Ljubljana ali na elektonski naslov info@0do3.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov:Micoso,Teja Uribe Marn s.p., Dolenja cesta 81, 1000 Ljubljana ali na elektonski naslov info@0do3.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

0do3.si bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujejo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih 0do3.si podatke hranijo v skladu z zakonsko zapovedjo.