fbpx

Napotki za varnost

Navedeno priporočeno starost otroka, za katero je posamezna igrača primerna, je podjetje Micoso s.p. pridobilo s strani proizvajalca posamezne igrače. Proizvajalec določi priporočeno starost na osnovi varnostnih zahtev in omejitev v uporabi, kakor tudi na osnovi lastnih izkušenj. Na določitev priporočene starosti vplivajo otrokov motoričen, senzoričen in umski razvoj, kot tudi priljubljenost igrače med otroci določene starostne skupine. Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka, pri tem upoštevajte, da se otroci med seboj različno razvijajo, zato vse igrače določene starostne skupine niso zanimive vsem otrokom priporočene starostne skupine.

Odgovornost za določitev priporočene starosti za uporabo določenega proizvoda/igrače nosi proizvajalec obravnavanega proizvoda in ne prodajalec, podjetje Micoso s.p..

Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naši ponudbi sta na prvem mestu. Kljub temu pred nakupom izdelka upoštevajte priporočeno najmanjšo oz. najvišjo starost uporabnika, največjo dovoljeno obremenitev izdelka, kakor tudi spretnosti, ki so potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka.

Prosimo, upoštevajte tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!

Didaktične igrače

Na didaktičnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe˝.
Opomba: Didaktična igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja.

Vodne igrače

Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.˝
Opomba: vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira.

Igrače z vrvico

Na teh igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati v plazeči položaj.˝

Uporaba igrač na lastno odgovornost

Kupec uporablja oziroma daje v uporabo igrače na lastno odgovornost in z nakupom nase prevzema tveganje za morebitne poškodbe, ki bi izhajale iz nepravilne ali slabo nadzorovane uporabe artikla, nepravilnega vzdrževanja ali izbire starostno neprimerne igrače.